Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Tiếng Việt
345.597 ĐH-H
Bài tập Luật hình sự và tố tụng hình sự.
DDC 345.597
Tác giả CN TS.Đỗ Đức Hồng Hà
Nhan đề Bài tập Luật hình sự và tố tụng hình sự. 1
Thông tin xuất bản Hà Nội : Tư Pháp, 2009
Mô tả vật lý 327 tr ; 13*19 cm
Tóm tắt Các tình huống liên quan đến Luật hình sự, tố tụng hình sự , gợi ý trả lời và tài liệu tham khảo
Từ khóa tự do Luật
Từ khóa tự do Bài tập
Từ khóa tự do Hình sự
Từ khóa tự do Tố tụng hình sự
Môn học Hình sự
Môn học Tố tụng hình sự
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(1): 07103163
000 00000nam#a2200000ui#4500
00172519
0022
00464EC1D57-FDAE-499C-870D-86DE5D27A39D
005201903221047
008081223s2009 vm| vie
0091 0
039|y20190322104743|ztcphuong
082 |a345.597|bĐH-H
100 |aTS.Đỗ Đức Hồng Hà
245 |aBài tập Luật hình sự và tố tụng hình sự. |n1
260 |aHà Nội : |bTư Pháp, |c2009
300 |a327 tr ; |c13*19 cm
520 |aCác tình huống liên quan đến Luật hình sự, tố tụng hình sự , gợi ý trả lời và tài liệu tham khảo
653 |aLuật
653 |aBài tập
653 |aHình sự
653 |aTố tụng hình sự
690 |aHình sự
690 |aTố tụng hình sự
852|a07|bKho Khoa Luật|j(1): 07103163
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 07103163 Kho Khoa Luật 345.597 ĐH-H Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào