Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Tiếng Việt
346.597 LU-A
Luật doanh nghiệp nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện
DDC 346.597
Nhan đề Luật doanh nghiệp nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện
Thông tin xuất bản Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2004
Mô tả vật lý 295 tr ; 15*21 cm
Tóm tắt Luật doanh nghiệp nhà nước năm 2003 và các văn bản hướng dẫn thực hiện
Từ khóa tự do Luật
Từ khóa tự do Doanh nghiệp
Từ khóa tự do Nhà Nước
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(1): 07103158
000 00000nam#a2200000ui#4500
00172518
0022
004240D3A73-05F3-4DA5-A952-47BAB96BC832
005201903221036
008081223s2004 vm| vie
0091 0
039|y20190322103637|ztcphuong
082 |a346.597|bLU-A
245 |aLuật doanh nghiệp nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện
260 |aHà Nội : |bChính trị quốc gia, |c2004
300 |a295 tr ; |c15*21 cm
520 |aLuật doanh nghiệp nhà nước năm 2003 và các văn bản hướng dẫn thực hiện
653 |aLuật
653 |aDoanh nghiệp
653 |aNhà Nước
852|a07|bKho Khoa Luật|j(1): 07103158
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 07103158 Kho Khoa Luật 346.597 LU-A Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào