Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Tiếng Việt
393.09597 TT-M
Tang lễ của người Nùng Giang ở Cao Bằng /
DDC 393.09597
Tác giả CN Triệu Thị Mai
Nhan đề Tang lễ của người Nùng Giang ở Cao Bằng / Triệu Thị Mai
Thông tin xuất bản Hà Nội : Văn Hóa Thông Tin, 2011
Mô tả vật lý 263 tr ; 15*21 cm
Tóm tắt Cuốn sách giới thiệu một hình thưc tang lễ khá phổ biến và giữ được nhiều nét truyền thống của người Nùng Giang ở Cao Bằng
Từ khóa tự do Cao Bằng
Từ khóa tự do Tang lễ
Từ khóa tự do Nùng Giang
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(1): 07103155
000 00000nam#a2200000ui#4500
00172516
0022
00417F87C5D-8CA1-42AD-A800-9042099DC27C
005201903221016
008081223s2011 vm| vie
0091 0
039|y20190322101658|ztcphuong
082 |a393.09597|bTT-M
100 |aTriệu Thị Mai
245 |aTang lễ của người Nùng Giang ở Cao Bằng / |cTriệu Thị Mai
260 |aHà Nội : |bVăn Hóa Thông Tin, |c2011
300 |a263 tr ; |c15*21 cm
520 |aCuốn sách giới thiệu một hình thưc tang lễ khá phổ biến và giữ được nhiều nét truyền thống của người Nùng Giang ở Cao Bằng
653 |aCao Bằng
653 |aTang lễ
653 |aNùng Giang
852|a07|bKho Khoa Luật|j(1): 07103155
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 07103155 Kho Khoa Luật 393.09597 TT-M Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào