Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Tiếng Việt
320.101 NM-Đ
Thực hiện và áp dụng pháp luật ở Việt Nam /
DDC 320.101
Tác giả CN TS.Nguyễn Minh Đoan
Nhan đề Thực hiện và áp dụng pháp luật ở Việt Nam / Nguyễn Minh Đoan
Thông tin xuất bản Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2010
Mô tả vật lý 163 tr ; 13*19 cm
Tóm tắt Cuốn sách trình bày những vấn đề lý luận và giải pháp về thực hiện và áp dụng pháp luật ở Việt Nam
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Pháp luật
Từ khóa tự do Áp dụng
Từ khóa tự do Thực hiện
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(1): 07103153
000 00000nam#a2200000ui#4500
00172515
0022
0048B70F63F-0931-4381-B4BF-387E8D161C7C
005201903221009
008081223s2010 vm| vie
0091 0
039|y20190322100912|ztcphuong
082 |a320.101|bNM-Đ
100 |aTS.Nguyễn Minh Đoan
245 |aThực hiện và áp dụng pháp luật ở Việt Nam / |cNguyễn Minh Đoan
260 |aHà Nội : |bChính trị quốc gia, |c2010
300 |a163 tr ; |c13*19 cm
520 |aCuốn sách trình bày những vấn đề lý luận và giải pháp về thực hiện và áp dụng pháp luật ở Việt Nam
653 |aViệt Nam
653 |aPháp luật
653 |aÁp dụng
653 |aThực hiện
852|a07|bKho Khoa Luật|j(1): 07103153
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 07103153 Kho Khoa Luật 320.101 NM-Đ Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào