Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Tiếng Việt
343.67 LT-N
Hỏi- đáp về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động,người lao động /
DDC 343.67
Tác giả CN Lê Thanh Nga
Nhan đề Hỏi- đáp về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động,người lao động / Lê Thanh Nga
Thông tin xuất bản Hà Nội : Chính trị quốc tra - Sự thật, 2011
Mô tả vật lý 493 tr ; 15*21 tr
Tóm tắt 743 câu hỏi và trả lời xoay quanh vấn đề quan hệ giữa doanh nghiệp và người lao động về quyền và nghĩa vụ
Từ khóa tự do Hỏi đáp
Từ khóa tự do Quyền và nghĩa vụ
Từ khóa tự do Người lao động
Từ khóa tự do Người sủ dụng lao động
Khoa Luật Lao động
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(1): 07103144
000 00000nam#a2200000ui#4500
00172512
0022
004CB4CBC85-0D57-455E-B4DF-D46608542F45
005201903151025
008081223s2011 vm| vie
0091 0
039|y20190315102527|ztcphuong
082 |a343.67|bLT-N
100 |aLê Thanh Nga
245 |aHỏi- đáp về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động,người lao động / |cLê Thanh Nga
260 |aHà Nội : |bChính trị quốc tra - Sự thật, |c2011
300 |a493 tr ; |c15*21 tr
520 |a743 câu hỏi và trả lời xoay quanh vấn đề quan hệ giữa doanh nghiệp và người lao động về quyền và nghĩa vụ
653 |aHỏi đáp
653 |aQuyền và nghĩa vụ
653 |aNgười lao động
653 |aNgười sủ dụng lao động
690 |aLuật Lao động
852|a07|bKho Khoa Luật|j(1): 07103144
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 07103144 Kho Khoa Luật 343.67 LT-N Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào