Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Tiếng Việt
342.597071 LU-A
Tìm hiểu quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai
DDC 342.597071
Nhan đề Tìm hiểu quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai
Thông tin xuất bản Hà Nội : Dân trí, 2010
Mô tả vật lý 145 tr ; 13*19 cm
Tóm tắt Hỏi đáp và các văn bản pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.
Từ khóa tự do Quy định
Từ khóa tự do Vi phạm hành chính
Từ khóa tự do Tìm hiểu
Từ khóa tự do Đất đai
Từ khóa tự do Xử phạt
Môn học Luật hành chính
Môn học Luật đất đai
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(1): 07103143
000 00000nam#a2200000ui#4500
00172511
0022
0042E0627F7-2B2A-4792-9D66-654562C6EBCB
005201903151019
008081223s2010 vm| vie
0091 0
039|y20190315101855|ztcphuong
082 |a342.597071|bLU-A
245 |aTìm hiểu quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai
260 |aHà Nội : |bDân trí, |c2010
300 |a145 tr ; |c13*19 cm
520 |aHỏi đáp và các văn bản pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.
653 |aQuy định
653 |aVi phạm hành chính
653 |aTìm hiểu
653 |aĐất đai
653 |aXử phạt
690 |aLuật hành chính
690 |aLuật đất đai
852|a07|bKho Khoa Luật|j(1): 07103143
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 07103143 Kho Khoa Luật 342.597071 LU-A Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào