Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Tiếng Việt
346.597 LU-A
Luật doanh nghiệp :
DDC 346.597
Nhan đề Luật doanh nghiệp : Được sửa đổi bổ sung năm 2013
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động, 2014
Mô tả vật lý 247 tr ; 13*19 cm
Tóm tắt Luật doanh nghiệp sủa đổi bổ sung năm 2013
Từ khóa tự do Luật
Từ khóa tự do Doanh nghiệp
Môn học Luật kinh tế
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(1): 07103142
000 00000nam#a2200000ui#4500
00172510
0022
004CC5AF174-1234-444A-82B9-C6C1F37960E9
005201903151011
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|y20190315101102|ztcphuong
082 |a346.597|bLU-A
245 |aLuật doanh nghiệp : |bĐược sửa đổi bổ sung năm 2013
260 |aHà Nội : |bLao động, |c2014
300 |a247 tr ; |c13*19 cm
520 |aLuật doanh nghiệp sủa đổi bổ sung năm 2013
653 |aLuật
653 |aDoanh nghiệp
690 |aLuật kinh tế
852|a07|bKho Khoa Luật|j(1): 07103142
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 07103142 Kho Khoa Luật 346.597 LU-A Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào