Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Tiếng Việt
346.597 LU-A
Luật doanh nghiệp :
DDC 346.597
Nhan đề Luật doanh nghiệp : Đã được sửa đổi và bổ sung năm 2009
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động, 2011
Mô tả vật lý 223 tr ; 13*19 cm
Tóm tắt Luật doanh nghiệp sửa đổi bổ sung năm 2009
Từ khóa tự do Luật
Từ khóa tự do Doanh nghiệp
Môn học Luật Kinh tế
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(1): 07103141
000 00000nam#a2200000ui#4500
00172509
0022
0045414F980-83D7-4D0A-8108-E599D7184F09
005201903151006
008081223s2011 vm| vie
0091 0
039|y20190315100620|ztcphuong
082 |a346.597|bLU-A
245 |aLuật doanh nghiệp : |bĐã được sửa đổi và bổ sung năm 2009
260 |aHà Nội : |bLao động, |c2011
300 |a223 tr ; |c13*19 cm
520 |aLuật doanh nghiệp sửa đổi bổ sung năm 2009
653 |aLuật
653 |aDoanh nghiệp
690 |aLuật Kinh tế
852|a07|bKho Khoa Luật|j(1): 07103141
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 07103141 Kho Khoa Luật 346.597 LU-A Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào