Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Tiếng Việt
346.597 LU-A
Quy định mới về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
DDC 346.597
Nhan đề Quy định mới về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Thông tin xuất bản Hà Nội : Dân trí, 2010
Mô tả vật lý 154 tr ; 13*19 cm
Tóm tắt Các văn bản pháp luật liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Từ khóa tự do Quy định
Từ khóa tự do Quyền sử dụng đất
Từ khóa tự do Cấp giấy chứng nhận
Môn học Luật Đất đai
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(1): 07103139
000 00000nam#a2200000ui#4500
00172508
0022
00408590B0E-99EF-42D5-91E2-08B65E764351
005201903150958
008081223s2010 vm| vie
0091 0
039|y20190315095846|ztcphuong
082 |a346.597|bLU-A
245 |aQuy định mới về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
260 |aHà Nội : |bDân trí, |c2010
300 |a154 tr ; |c13*19 cm
520 |aCác văn bản pháp luật liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
653 |aQuy định
653 |aQuyền sử dụng đất
653 |aCấp giấy chứng nhận
690 |aLuật Đất đai
852|a07|bKho Khoa Luật|j(1): 07103139
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 07103139 Kho Khoa Luật 346.597 LU-A Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào