Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Tiếng Việt
358 TH-H
Pháp luật an sinh xã hội kinh nghiệm của một số nước đối với Việt Nam /
DDC 358
Tác giả CN TS.Trần Hoàng Hải - TS.Lê thị Thúy Hương
Nhan đề Pháp luật an sinh xã hội kinh nghiệm của một số nước đối với Việt Nam / TS.Trần Hoàng Hải
Thông tin xuất bản Hà Nội : Chính trị quốc gia - sự thật, 2011
Mô tả vật lý 400 tr ; 15*21 cm
Tóm tắt Nghiên cứu ,Phân tích hệ thống pháp luật an sinh xã hội ở một số nước tiêu biểu như Đức,Mỹ ,Nga,đồng thời trình bày những nội dung cơ bản của pháp luật Việt Nam .
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Pháp Luật
Từ khóa tự do An sinh xã hội
Môn học Luật Lao Động
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(1): 07103137
000 00000nam#a2200000ui#4500
00172506
0022
004C0B875A8-E0E9-4952-9A7C-1581EC0981B6
005201903150944
008081223s2011 vm| vie
0091 0
039|y20190315094403|ztcphuong
082 |a358|bTH-H
100 |aTS.Trần Hoàng Hải - TS.Lê thị Thúy Hương
245 |aPháp luật an sinh xã hội kinh nghiệm của một số nước đối với Việt Nam / |cTS.Trần Hoàng Hải
260 |aHà Nội : |bChính trị quốc gia - sự thật, |c2011
300 |a400 tr ; |c15*21 cm
520 |aNghiên cứu ,Phân tích hệ thống pháp luật an sinh xã hội ở một số nước tiêu biểu như Đức,Mỹ ,Nga,đồng thời trình bày những nội dung cơ bản của pháp luật Việt Nam .
653 |aViệt Nam
653 |aPháp Luật
653 |aAn sinh xã hội
690 |aLuật Lao Động
852|a07|bKho Khoa Luật|j(1): 07103137
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 07103137 Kho Khoa Luật 358 TH-H Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào