Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Ngoại Văn
495.1 HO-X
Khéo ăn nói có được thiên hạ :
DDC 495.1
Tác giả CN Hoàng. Xuyên
Nhan đề Khéo ăn nói có được thiên hạ : Tài ăn nói là tiêu chí của kiến thức, là nấc thang dẫn dến thành công trong sự nghiệp / Hoàng Xuyên(Chủ biên)
Lần xuất bản Xuất bản lần đầu
Thông tin xuất bản Quảng Châu. : Quảng Châu., 2010
Mô tả vật lý 315tr. ; 850x1168
Từ khóa tự do Quyển sách xuất phát từ góc độ tính thực dụng, giúp bạn đọc có thể nắm được kĩ năng nói trong công việc và đời sống
Từ khóa tự do Thiên hạ
Từ khóa tự do Khéo nói
Địa chỉ Thư Viện - Viện Đại Học Mở Hà Nội
000 00000nam#a2200000ui#4500
00172500
0023
0048BA130D1-B228-4A5D-8065-A1494C98A719
005201903071016
008081223s2010 vm| vie
0091 0
039|y20190307101602|zdtplan
082 |a495.1|bHO-X
100 |aHoàng. Xuyên
245 |aKhéo ăn nói có được thiên hạ : |bTài ăn nói là tiêu chí của kiến thức, là nấc thang dẫn dến thành công trong sự nghiệp / |cHoàng Xuyên(Chủ biên)
250 |aXuất bản lần đầu
260 |aQuảng Châu. : |b Quảng Châu., |c2010
300 |a315tr. ; |c850x1168
653 |aQuyển sách xuất phát từ góc độ tính thực dụng, giúp bạn đọc có thể nắm được kĩ năng nói trong công việc và đời sống
653 |aThiên hạ
653 |aKhéo nói
852 |aThư Viện - Viện Đại Học Mở Hà Nội

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào