Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Ngoại Văn
320.473 HA-B
A more perfect union /
DDC 320.473
Tác giả CN Harrison, Brigid C
Nhan đề A more perfect union / Brigid Harrison C, Jean Harris
Lần xuất bản 1st ed
Thông tin xuất bản New York : McGraw Hill, 2011
Mô tả vật lý 658 p. : ill ; 24 cm.
Địa chỉ 01Kho Sách TK Ngoại Văn(1): 01302190
000 00000nam#a2200000ui#4500
00172495
0023
004BA3CB88B-D216-477A-B26D-A85BA01F3DDE
005201901151550
008081223s2011 xxu eng
0091 0
039|y20190115155023|znthhanh
082 |a320.473|bHA-B
100 |aHarrison, Brigid C
245 |aA more perfect union / |cBrigid Harrison C, Jean Harris
250 |a1st ed
260 |aNew York : |bMcGraw Hill, |c2011
300 |a658 p. : |bill ; |c24 cm.
852|a01|bKho Sách TK Ngoại Văn|j(1): 01302190
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01302190 Kho Sách TK Ngoại Văn 320.473 HA-B Sách Ngoại Văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào