Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Ngoại Văn
330 ECO
Economics Today and Tomorrow, Reading Essentials and Study Guide :
DDC 330
Nhan đề Economics Today and Tomorrow, Reading Essentials and Study Guide : Student Workbook
Thông tin xuất bản USA:McGraw-Hill Education,2015
Mô tả vật lý 161 p. ; 27 cm
Từ khóa tự do Kinh tế học
Từ khóa tự do Bài tập kinh tế
Địa chỉ 01Kho Sách TK Ngoại Văn(1): 01302189
000 00000nam#a2200000ui#4500
00172494
0023
00453A048D2-E033-4E05-8890-1B1025562CE7
005201901151547
008081223s2015 xxu eng
0091 0
039|y20190115154728|znthhanh
082 |a330|bECO
245 |aEconomics Today and Tomorrow, Reading Essentials and Study Guide : |bStudent Workbook
260 |aUSA:|bMcGraw-Hill Education,|c2015
300 |a161 p. ; |c27 cm
653 |aKinh tế học
653 |aBài tập kinh tế
852|a01|bKho Sách TK Ngoại Văn|j(1): 01302189
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01302189 Kho Sách TK Ngoại Văn 330 ECO Sách Ngoại Văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào