Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Tiếng Việt
342.5970662 QUY
Quyền tiếp cận thông tin: Lý luận và thực tiễn :
DDC 342.5970662
Nhan đề Quyền tiếp cận thông tin: Lý luận và thực tiễn : Sách chuyên khảo / Nguyễn Minh Thuyết, Vũ Công Giao, Nguyễn Trung Thành (ch.b.)...
Thông tin xuất bản H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016
Mô tả vật lý 231 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm.
Tùng thư Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật Việt Nam. Viện Khoa học Môi trường & Xã hội
Tóm tắt Những vấn đề lý luận về quyền tiếp cận thông tin. Trình bày chính sách, pháp luật về quyền tiếp cận thông tin; thực trạng bảo đảm quyền tiếp cận thông tin; các yếu tố tác động, quan điểm và giải pháp bảo đảm thực thi quyền tiếp cận thông tin ở nước ta hiện nay
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Pháp luật
Từ khóa tự do Sách chuyên khảo
Từ khóa tự do Quyền tiếp nhận thông tin
Địa chỉ 01Kho Sách TK Tiếng Việt(5): 01213404-8
000 00000nam#a2200000ui#4500
00172490
0022
0049AEA21EB-8534-490E-B075-DD62CE43B00F
005201901151532
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|y20190115153303|znthhanh
082 |a342.5970662|bQUY
245 |aQuyền tiếp cận thông tin: Lý luận và thực tiễn : |bSách chuyên khảo / |cNguyễn Minh Thuyết, Vũ Công Giao, Nguyễn Trung Thành (ch.b.)...
260 |aH. : |bĐại học Quốc gia Hà Nội, |c2016
300 |a231 tr. : |bhình vẽ, bảng ; |c21 cm.
490 |aLiên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật Việt Nam. Viện Khoa học Môi trường & Xã hội
520 |aNhững vấn đề lý luận về quyền tiếp cận thông tin. Trình bày chính sách, pháp luật về quyền tiếp cận thông tin; thực trạng bảo đảm quyền tiếp cận thông tin; các yếu tố tác động, quan điểm và giải pháp bảo đảm thực thi quyền tiếp cận thông tin ở nước ta hiện nay
653 |aViệt Nam
653 |aPháp luật
653 |aSách chuyên khảo
653 |aQuyền tiếp nhận thông tin
852|a01|bKho Sách TK Tiếng Việt|j(5): 01213404-8
890|a5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01213404 Kho Sách TK Tiếng Việt 342.5970662 QUY Sách Tiếng Việt 1
2 01213405 Kho Sách TK Tiếng Việt 342.5970662 QUY Sách Tiếng Việt 2
3 01213406 Kho Sách TK Tiếng Việt 342.5970662 QUY Sách Tiếng Việt 3
4 01213407 Kho Sách TK Tiếng Việt 342.5970662 QUY Sách Tiếng Việt 4
5 01213408 Kho Sách TK Tiếng Việt 342.5970662 QUY Sách Tiếng Việt 5
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào