Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Tiếng Việt
363.728 PH-H
Quản lý chất thải và biến đổi khí hậu /
DDC 363.728
Tác giả CN Phạm, Tuấn Hùng
Nhan đề Quản lý chất thải và biến đổi khí hậu / Phạm Tuấn Hùng (ch.b); Đỗ Tiến Anh; Nguyễn Đức Lượng
Thông tin xuất bản H. : Xây dựng, 2017
Mô tả vật lý 157 tr. ; 24 cm.
Từ khóa tự do Quản lí
Từ khóa tự do Biến đổi khí hậu
Từ khóa tự do Chất thải
Địa chỉ 01Kho Sách TK Tiếng Việt(3): 01213401-3
000 00000nam#a2200000ui#4500
00172489
0022
00469C9F6A9-72FE-4F01-A803-3E791EBB78BD
005201901151529
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|y20190115152957|znthhanh
082 |a363.728|bPH-H
100 |aPhạm, Tuấn Hùng
245 |aQuản lý chất thải và biến đổi khí hậu / |cPhạm Tuấn Hùng (ch.b); Đỗ Tiến Anh; Nguyễn Đức Lượng
260 |aH. : |bXây dựng, |c2017
300 |a157 tr. ; |c24 cm.
653 |aQuản lí
653 |aBiến đổi khí hậu
653 |aChất thải
852|a01|bKho Sách TK Tiếng Việt|j(3): 01213401-3
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01213401 Kho Sách TK Tiếng Việt 363.728 PH-H Sách Tiếng Việt 1
2 01213402 Kho Sách TK Tiếng Việt 363.728 PH-H Sách Tiếng Việt 2
3 01213403 Kho Sách TK Tiếng Việt 363.728 PH-H Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào