Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Tiếng Việt
363.73946 TR-H
Hồ đô thị :
DDC 363.73946
Tác giả CN Trần, Đức Hạ
Nhan đề Hồ đô thị : Quản lý kỹ thuật và kiểm soát ô nhiễm / Trần Đức Hạ
Thông tin xuất bản H. : Xây dựng, 2017
Mô tả vật lý 354tr. ; 24 cm.
Từ khóa tự do Quản lí
Từ khóa tự do Đô thị
Từ khóa tự do Kiểm soát
Từ khóa tự do Hồ
Từ khóa tự do Ô nhiễm nước
Địa chỉ 01Kho Sách TK Tiếng Việt(3): 01213398-400
000 00000nam#a2200000ui#4500
00172488
0022
004A276F55D-77CC-4F05-B7D2-D151873727B4
005201901151527
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|y20190115152755|znthhanh
082 |a363.73946|bTR-H
100 |aTrần, Đức Hạ
245 |aHồ đô thị : |bQuản lý kỹ thuật và kiểm soát ô nhiễm / |cTrần Đức Hạ
260 |aH. : |bXây dựng, |c2017
300 |a354tr. ; |c24 cm.
653 |aQuản lí
653 |aĐô thị
653 |aKiểm soát
653 |aHồ
653 |aÔ nhiễm nước
852|a01|bKho Sách TK Tiếng Việt|j(3): 01213398-400
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01213398 Kho Sách TK Tiếng Việt 363.73946 TR-H Sách Tiếng Việt 1
2 01213399 Kho Sách TK Tiếng Việt 363.73946 TR-H Sách Tiếng Việt 2
3 01213400 Kho Sách TK Tiếng Việt 363.73946 TR-H Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào