Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Tiếng Việt
363.7009597 TR-M
Quản lý ngập lụt và ô nhiễm môi trường ở Việt Nam /
DDC 363.7009597
Tác giả CN Trần, Văn Mô
Nhan đề Quản lý ngập lụt và ô nhiễm môi trường ở Việt Nam / Trần Văn Mô
Thông tin xuất bản H. : Xây dựng, 2017
Mô tả vật lý 250 tr. ; 27 cm.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Đô thị
Từ khóa tự do Xử lý nước thải
Từ khóa tự do Ô nhiễm môi trường
Từ khóa tự do Thoát nước
Địa chỉ 01Kho Sách TK Tiếng Việt(3): 01213395-7
000 00000nam#a2200000ui#4500
00172487
0022
0044AD9E445-7639-4DEF-A375-ED25D0625CAE
005201901151525
008081223s2017 xxu eng
0091 0
039|a20190115152558|bnthhanh|y20190115152551|znthhanh
082 |a363.7009597|bTR-M
100 |aTrần, Văn Mô
245 |aQuản lý ngập lụt và ô nhiễm môi trường ở Việt Nam / |cTrần Văn Mô
260 |aH. : |bXây dựng, |c2017
300 |a250 tr. ; |c27 cm.
653 |aViệt Nam
653 |aĐô thị
653 |aXử lý nước thải
653 |aÔ nhiễm môi trường
653 |aThoát nước
852|a01|bKho Sách TK Tiếng Việt|j(3): 01213395-7
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01213395 Kho Sách TK Tiếng Việt 363.7009597 TR-M Sách Tiếng Việt 1
2 01213396 Kho Sách TK Tiếng Việt 363.7009597 TR-M Sách Tiếng Việt 2
3 01213397 Kho Sách TK Tiếng Việt 363.7009597 TR-M Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào