Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Ngoại Văn
152.4 EVE
Everyday emotional intelligence :
DDC 152.4
Nhan đề Everyday emotional intelligence : Big ideas and practical advice on how to be human at work / Daniel Goleman, Richard Boyatzis, Annie McKee...
Thông tin xuất bản Boston : Harvard Business Review Press, 2018
Mô tả vật lý 362 -p. ; 21 cm
Từ khóa tự do Tâm lí học
Từ khóa tự do Cảm xúc
Tác giả(bs) CN Campbell, Andrew
Địa chỉ 01Kho Sách TK Ngoại Văn(5): 01302173, 01302347-8, 01302438-9
000 00000nam#a2200000ui#4500
00172481
0023
004BD93C8C5-01AC-48A3-B241-5AE0D8D3ACBF
005201901151348
008081223s2018 xxu eng
0091 0
039|y20190115134912|znthhanh
082 |a152.4|bEVE
245 |aEveryday emotional intelligence : |bBig ideas and practical advice on how to be human at work / |cDaniel Goleman, Richard Boyatzis, Annie McKee...
260 |aBoston : |bHarvard Business Review Press, |c2018
300 |a362 -p. ; |c21 cm
653 |aTâm lí học
653 |aCảm xúc
700 |aCampbell, Andrew
852|a01|bKho Sách TK Ngoại Văn|j(5): 01302173, 01302347-8, 01302438-9
890|a5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01302173 Kho Sách TK Ngoại Văn 152.4 EVE Sách Ngoại Văn 1
2 01302347 Kho Sách TK Ngoại Văn 152.4 EVE Sách Ngoại Văn 2
3 01302348 Kho Sách TK Ngoại Văn 152.4 EVE Sách Ngoại Văn 3
4 01302438 Kho Sách TK Ngoại Văn 152.4 EVE Sách Ngoại Văn 4
5 01302439 Kho Sách TK Ngoại Văn 152.4 EVE Sách Ngoại Văn 5
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào