Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Ngoại Văn
591.97 TE-T
Backyard wildlife /
DDC 591.97
Tác giả CN Telander, Todd
Nhan đề Backyard wildlife / Writte, ill.: Todd Telander
Thông tin xuất bản Guilford : FalconGuides, 2015
Mô tả vật lý xii, 194 p. : ill ; 18 cm
Từ khóa tự do Động vật
Từ khóa tự do Bắc Mỹ
Địa chỉ 01Kho Sách TK Ngoại Văn(3): 01302169-71
000 00000nam#a2200000ui#4500
00172479
0023
004838B3A16-7759-410F-9660-854221E937ED
005201901151343
008081223s2015 xxu eng
0091 0
039|y20190115134355|znthhanh
082 |a591.97|bTE-T
100 |aTelander, Todd
245 |aBackyard wildlife / |cWritte, ill.: Todd Telander
260 |aGuilford : |bFalconGuides, |c2015
300 |axii, 194 p. : |bill ; |c18 cm
653 |aĐộng vật
653 |aBắc Mỹ
852|a01|bKho Sách TK Ngoại Văn|j(3): 01302169-71
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01302169 Kho Sách TK Ngoại Văn 591.97 TE-T Sách Ngoại Văn 1
2 01302170 Kho Sách TK Ngoại Văn 591.97 TE-T Sách Ngoại Văn 2
3 01302171 Kho Sách TK Ngoại Văn 591.97 TE-T Sách Ngoại Văn 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào