Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Ngoại Văn
005.11 BU-E
Hudson continuous integration in practice :
DDC 005.11
Tác giả CN Burns, Ed
Nhan đề Hudson continuous integration in practice : Maximize quality and minimize software development time / Ed Burns, Winston Prakash
Thông tin xuất bản New York : McGraw Hill Education, 2014
Mô tả vật lý xviii, 364 p. : fig ; 23 cm
Từ khóa tự do Lập trình
Từ khóa tự do Kỹ thuật phần mềm
Tác giả(bs) CN Burns, Ed
Địa chỉ 01Kho Sách TK Ngoại Văn(1): 01302168
000 00000nam#a2200000ui#4500
00172478
0023
004815199B6-1EA0-44EA-A44D-F49E07377B0A
005201901150934
008081223s2014 xxu eng
0091 0
039|y20190115093428|znthhanh
082 |a005.11|bBU-E
100 |aBurns, Ed
245 |aHudson continuous integration in practice : |bMaximize quality and minimize software development time / |cEd Burns, Winston Prakash
260 |aNew York : |bMcGraw Hill Education, |c2014
300 |axviii, 364 p. : |bfig ; |c23 cm
653 |aLập trình
653 |aKỹ thuật phần mềm
700 |aBurns, Ed
852|a01|bKho Sách TK Ngoại Văn|j(1): 01302168
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01302168 Kho Sách TK Ngoại Văn 005.11 BU-E Sách Ngoại Văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào