Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Ngoại Văn
629.2293 LE-S
Build your own electric vehicle /
DDC 629.2293
Tác giả CN Leitman, Seth
Nhan đề Build your own electric vehicle / Seth Leitman, Bob Brant
Lần xuất bản 3rd ed.
Thông tin xuất bản New York : McGraw-Hill, 2013
Mô tả vật lý xxi, 388 p. : ill ; 24 cm
Từ khóa tự do Thiết kế kỹ thuật
Từ khóa tự do Xe điện
Tác giả(bs) CN Leitman, Seth
Địa chỉ 01Kho Sách TK Ngoại Văn(1): 01302167
000 00000nam#a2200000ui#4500
00172477
0023
004DFCEEA94-5AA2-45C3-B3B6-82B6B8EA0D92
005201901150931
008081223s2013 xxu eng
0091 0
039|y20190115093158|znthhanh
082 |a629.2293|bLE-S
100 |aLeitman, Seth
245 |aBuild your own electric vehicle / |cSeth Leitman, Bob Brant
250 |a3rd ed.
260 |aNew York : |bMcGraw-Hill, |c2013
300 |axxi, 388 p. : |bill ; |c24 cm
653 |aThiết kế kỹ thuật
653 |aXe điện
700 |aLeitman, Seth
852|a01|bKho Sách TK Ngoại Văn|j(1): 01302167
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01302167 Kho Sách TK Ngoại Văn 629.2293 LE-S Sách Ngoại Văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào