Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Ngoại Văn
510 COR
Core-plus mathematics :
DDC 510
Tác giả CN Watkins, Ann E.
Nhan đề Core-plus mathematics : Contemporary mathematics in context : Course 2 / Christian R. Hirsch, James T. Fey, Eric W. Hart...
Thông tin xuất bản Columbus : McGraw-Hill Education, 2015
Mô tả vật lý xvii, 623 p. : ill ; 26 cm
Từ khóa tự do Toán học
Từ khóa tự do Trung học
Địa chỉ 01Kho Sách TK Ngoại Văn(1): 01302165
000 00000ncm#a2200000ui#4500
00172475
0023
00451FA3EC2-A857-4837-AEF3-27D420D496B9
005201901111527
008081223s2015 xxu eng
0091 0
039|y20190111152738|znthhanh
082 |a510|bCOR
100 |aWatkins, Ann E.
245 |aCore-plus mathematics : |bContemporary mathematics in context : Course 2 / |cChristian R. Hirsch, James T. Fey, Eric W. Hart...
260 |aColumbus : |bMcGraw-Hill Education, |c2015
300 |axvii, 623 p. : |bill ; |c26 cm
653 |aToán học
653 |aTrung học
852|a01|bKho Sách TK Ngoại Văn|j(1): 01302165
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01302165 Kho Sách TK Ngoại Văn 510 COR Sách Ngoại Văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào