Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Ngoại Văn
974.3043 RO-H
How to catch a frog :
DDC 974.3043
Tác giả CN Ross, Heather.
Nhan đề How to catch a frog :and other stories about family, love, dysfunction, survival, and DIY / Heather Ross.
Thông tin xuất bản New York. : Stewart, Tabori & Chang Inc,2014
Mô tả vật lý 240 p. : color illustration ; 23 cm.
Tóm tắt Stories of growing up in rural Vermont as part of an eccentric family of artists and idealists, which involved self-imposed poverty, innovative living, daily lessons in self-reliance, and a deep appreciation for the natural beauty of the environment.
Từ khóa tự do Mỹ
Từ khóa tự do Truyện lịch sử
Từ khóa tự do Country life
Từ khóa tự do Cuộc sống thôn dã
Từ khóa tự do Self-reliant living
Địa chỉ 01Kho Sách TK Ngoại Văn(2): 01302160-1
000 00000nam#a2200000ui#4500
00172473
0023
004B7066D1D-0769-4A5F-986B-4842525CAC36
005201901111516
008081223s2014 xxu eng
0091 0
039|y20190111151615|znthhanh
082 |a974.3043|bRO-H
100 |aRoss, Heather.
245 |aHow to catch a frog :|band other stories about family, love, dysfunction, survival, and DIY / |cHeather Ross.
260 |aNew York. : |bStewart, Tabori & Chang Inc,|c2014
300 |a240 p. : |bcolor illustration ; |c23 cm.
520 |aStories of growing up in rural Vermont as part of an eccentric family of artists and idealists, which involved self-imposed poverty, innovative living, daily lessons in self-reliance, and a deep appreciation for the natural beauty of the environment.
653 |aMỹ
653 |aTruyện lịch sử
653 |aCountry life
653 |aCuộc sống thôn dã
653 |aSelf-reliant living
852|a01|bKho Sách TK Ngoại Văn|j(2): 01302160-1
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01302160 Kho Sách TK Ngoại Văn 974.3043 RO-H Sách Ngoại Văn 1
2 01302161 Kho Sách TK Ngoại Văn 974.3043 RO-H Sách Ngoại Văn 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào