Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Ngoại Văn
372.7 EVR
Everyday mathematics :
DDC 372.7
Nhan đề Everyday mathematics : Student reference book. University of Chicago School Mathematics Project / Max Bell, Jean Bell, John Bretzlauf...
Nhan đề khác Common core state standards ed.
Thông tin xuất bản Chicago... : McGraw Hill, 2012
Mô tả vật lý xi, 354 p. : ill ; 26 cm
Từ khóa tự do Toán
Từ khóa tự do Sách tham khảo
Từ khóa tự do Số học
Địa chỉ 01Kho Sách TK Ngoại Văn(2): 01302133-4
000 00000nam#a2200000ui#4500
00172464
0023
004073D12F6-49A5-4E2F-83E5-233FADA6F07D
005201901091540
008081223s2012 xxu eng
0091 0
039|y20190109154059|znthhanh
082 |a372.7|bEVR
245 |aEveryday mathematics : |bStudent reference book. University of Chicago School Mathematics Project / |cMax Bell, Jean Bell, John Bretzlauf...
246|aCommon core state standards ed.
260 |aChicago... : |bMcGraw Hill, |c2012
300 |axi, 354 p. : |bill ; |c26 cm
653 |aToán
653 |aSách tham khảo
653 |aSố học
852|a01|bKho Sách TK Ngoại Văn|j(2): 01302133-4
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01302133 Kho Sách TK Ngoại Văn 372.7 EVR Sách Ngoại Văn 1
2 01302134 Kho Sách TK Ngoại Văn 372.7 EVR Sách Ngoại Văn 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào