Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Ngoại Văn
372.72 EVR
Everyday mathematics :
DDC 372.72
Nhan đề Everyday mathematics : Student reference book. University of Chicago School Mathematics Project / Max Bell, Jean Bell, John Bretzlauf...
Thông tin xuất bản Chicago... : McGraw Hill, 2012
Mô tả vật lý xi, 356 p. : ill ; 26 cm
Từ khóa tự do Toán
Từ khóa tự do Số học
Từ khóa tự do Tiểu học
Địa chỉ 01Kho Sách TK Ngoại Văn(2): 01302131-2
000 00000nam#a2200000ui#4500
00172463
0023
00485D41C07-0DB0-4C09-A254-7293C9A42D9B
005201901091538
008081223s2012 xxu eng
0091 0
039|y20190109153859|znthhanh
082 |a372.72|bEVR
245 |aEveryday mathematics : |bStudent reference book. University of Chicago School Mathematics Project / |cMax Bell, Jean Bell, John Bretzlauf...
260 |aChicago... : |bMcGraw Hill, |c2012
300 |axi, 356 p. : |bill ; |c26 cm
653 |aToán
653 |aSố học
653 |aTiểu học
852|a01|bKho Sách TK Ngoại Văn|j(2): 01302131-2
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01302131 Kho Sách TK Ngoại Văn 372.72 EVR Sách Ngoại Văn 1
2 01302132 Kho Sách TK Ngoại Văn 372.72 EVR Sách Ngoại Văn 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào