Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Ngoại Văn
910 EXP
Exploring our world :
DDC 910
Nhan đề Exploring our world : People, places, and cultures / Richard G. Boehm, Francis P. Hunkins, David G. Armstrong, Dinah Zike
Thông tin xuất bản Columbus : Glencoe/McGraw-Hill, 2010
Mô tả vật lý xviii, 766 p. : ill ; 26 cm
Từ khóa tự do Địa lý
Từ khóa tự do Văn hóa
Từ khóa tự do Thế giới
Từ khóa tự do Xã hội
Từ khóa tự do Con người
Địa chỉ 01Kho Sách TK Ngoại Văn(2): 01302125-6
000 00000nam#a2200000ui#4500
00172460
0023
004191B48C9-5420-4257-AE2C-A2656E1CE5A6
005201901091525
008081223s2010 xxu eng
0091 0
039|y20190109152531|znthhanh
082 |a910|bEXP
245 |aExploring our world : |bPeople, places, and cultures / |cRichard G. Boehm, Francis P. Hunkins, David G. Armstrong, Dinah Zike
260 |aColumbus : |bGlencoe/McGraw-Hill, |c2010
300 |axviii, 766 p. : |bill ; |c26 cm
653 |aĐịa lý
653 |aVăn hóa
653 |aThế giới
653 |aXã hội
653 |aCon người
852|a01|bKho Sách TK Ngoại Văn|j(2): 01302125-6
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01302125 Kho Sách TK Ngoại Văn 910 EXP Sách Ngoại Văn 1
2 01302126 Kho Sách TK Ngoại Văn 910 EXP Sách Ngoại Văn 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào