Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Ngoại Văn
306.8743 GA-V
The glow :
DDC 306.8743
Tác giả CN Gaynor, Violet
Nhan đề The glow : an inspring guide to stylish motherhood / Violet Gaynor
Thông tin xuất bản New York: Stewart, Tabori & Chang, 2014
Mô tả vật lý 223 p. : ill ; 27 cm.
Địa chỉ 01Kho Sách TK Ngoại Văn(2): 01302123-4
000 00000nam#a2200000ui#4500
00172459
0023
004956BF78B-6104-4721-9124-2CD417C1AF76
005201901091522
008081223s2014 xxu eng
0091 0
039|y20190109152304|znthhanh
082 |a306.8743|bGA-V
100 |aGaynor, Violet
245 |aThe glow : |ban inspring guide to stylish motherhood / |cViolet Gaynor
260 |aNew York: |bStewart, Tabori & Chang, |c2014
300 |a223 p. : |bill ; |c27 cm.
852|a01|bKho Sách TK Ngoại Văn|j(2): 01302123-4
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01302123 Kho Sách TK Ngoại Văn 306.8743 GA-V Sách Ngoại Văn 1
2 01302124 Kho Sách TK Ngoại Văn 306.8743 GA-V Sách Ngoại Văn 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào