Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Ngoại Văn
658.4012 PE-S
Business plans kit for dummies /
DDC 658.4012
Tác giả CN Peterson, Steven D.
Nhan đề Business plans kit for dummies / Steven D. Peterson
Lần xuất bản 5th ed
Thông tin xuất bản New Jersey: John Wiley & Sons, 2016
Mô tả vật lý 392 p. : ill ; 24 cm
Địa chỉ 01Kho Sách TK Ngoại Văn(1): 01302121
000 00000nam#a2200000ui#4500
00172457
0023
004E4EFAD4B-C55D-42AD-A5D9-9A2611C11ABB
005201901091513
008081223s2016 xxu eng
0091 0
039|y20190109151333|znthhanh
082 |a658.4012|bPE-S
100 |aPeterson, Steven D.
245 |aBusiness plans kit for dummies / |cSteven D. Peterson
250 |a5th ed
260 |a New Jersey: |bJohn Wiley & Sons, |c2016
300 |a392 p. : |bill ; |c24 cm
852|a01|bKho Sách TK Ngoại Văn|j(1): 01302121
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01302121 Kho Sách TK Ngoại Văn 658.4012 PE-S Sách Ngoại Văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào