Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Ngoại Văn
910 FU-G
The trivia lover's guide to even more of the world :
DDC 910
Tác giả CN Fuller, Gary
Nhan đề The trivia lover's guide to even more of the world : geography for the global generation / Gary Fuller
Thông tin xuất bản USA : Rowman & Litrlefield, 2015
Mô tả vật lý 205 p. : imagines ; 21cm
Tóm tắt .
Địa chỉ 01Kho Sách TK Ngoại Văn(2): 01301858-9
000 00000nam#a2200000ui#4500
00171332
0023
0049ADFD574-2161-4E7C-B0ED-498877C72DC1
005201811071530
008081223s2015 xxu eng
0091 0
039|y20181107153122|znthhanh
082 |a910|bFU-G
100 |aFuller, Gary
245 |aThe trivia lover's guide to even more of the world : |bgeography for the global generation / |cGary Fuller
260 |aUSA : |bRowman & Litrlefield, |c2015
300 |a205 p. : |bimagines ; |c21cm
520 |a.
852|a01|bKho Sách TK Ngoại Văn|j(2): 01301858-9
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01301858 Kho Sách TK Ngoại Văn 910 FU-G Sách Ngoại Văn 1
2 01301859 Kho Sách TK Ngoại Văn 910 FU-G Sách Ngoại Văn 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào