Opac-Dmd And Related Information 
Giáo trình
628.407 LE-H
Giáo trình công nghệ vi sinh vật xử lý chất thải /
DDC 628.407
Tác giả CN Lê, Gia Hy
Nhan đề Giáo trình công nghệ vi sinh vật xử lý chất thải / Lê Gia Hy
Lần xuất bản lần thứ nhất
Thông tin xuất bản H. : Giáo dục Việt Nam, 2010
Mô tả vật lý 291tr:sơ đồ ; 16x24cm
Từ khóa tự do vi sinh vật
Từ khóa tự do Công nghệ vi sinh vật
Từ khóa tự do xử lý chất thải
Địa chỉ 10Kho Khoa Công nghệ Sinh học(1): 10100164
000 00000nam#a2200000ui#4500
00171330
0021
00403EA9E6A-6403-404F-93DE-8EDA72BFC22A
005201810251436
008081223s2010 vm| vie
0091 0
039|y20181025143605|zthaonguyen.cnsh
082 |a628.407|bLE-H
100 |aLê, Gia Hy
245 |aGiáo trình công nghệ vi sinh vật xử lý chất thải / |cLê Gia Hy
250 |alần thứ nhất
260 |aH. : |bGiáo dục Việt Nam, |c2010
300 |a291tr:|bsơ đồ ; |c16x24cm
653 |avi sinh vật
653 |aCông nghệ vi sinh vật
653 |axử lý chất thải
852|a10|bKho Khoa Công nghệ Sinh học|j(1): 10100164
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10100164 Kho Khoa Công nghệ Sinh học 628.407 LE-H Giáo trình 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào