Opac-Dmd And Related Information 
Khóa luận
910 NG-T
Sự tác động của hoạt động du lịch tới sự phát triển bền vững ở Sapa /
DDC 910
Tác giả CN Nguyễn Sơn Tùng
Nhan đề Sự tác động của hoạt động du lịch tới sự phát triển bền vững ở Sapa / Nguyễn Sơn Tùng; GVHD: TS. Nguyễn Thị Thu Mai
Thông tin xuất bản Viện Đại Học Mở Hà Nội : Viện Đại Học Mở Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý 56 tr. ; A4
Từ khóa tự do sự phát triển sapa
Địa chỉ 05Kho Khoa Du lich(1): 05101923
000 00000nam#a2200000ui#4500
00171325
0028
00492302F81-6395-4369-9E6F-6FA4CCAD55D1
005201808301516
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20180830151622|zhieppn
082 |a910|bNG-T
100 |aNguyễn Sơn Tùng
245 |aSự tác động của hoạt động du lịch tới sự phát triển bền vững ở Sapa / |cNguyễn Sơn Tùng; GVHD: TS. Nguyễn Thị Thu Mai
260 |aViện Đại Học Mở Hà Nội : |bViện Đại Học Mở Hà Nội, |c2018
300 |a56 tr. ; |cA4
653 |asự phát triển sapa
852|a05|bKho Khoa Du lich|j(1): 05101923
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 05101923 Kho Khoa Du lich 910 NG-T Khóa luận 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào