Opac-Dmd And Related Information 
Khóa luận
910 TR-N
Nâng cao chất lượng dịch vụ lễ tân KS Marvellous hotel and spa /
DDC 910
Tác giả CN Nguyễn, Mạnh Khang
Nhan đề Nâng cao chất lượng dịch vụ lễ tân KS Marvellous hotel and spa / Nguyễn Mạnh Khang - GVHD: Trần Nữ Ngọc Anh
Thông tin xuất bản Viện đại học Mở Hà Nội : Viện đại học Mở Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý 70 tr. ; A4
Từ khóa tự do Marvellous hotel and spa
Địa chỉ 05Kho Khoa Du lich(1): 05101921
000 00000nam#a2200000ui#4500
00171323
0028
00489ADDABD-1DF5-4798-BE9C-5772EC22DE25
005201808301504
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20180830150432|bhieppn|c20180830150349|dhieppn|y20180830145447|zhieppn
082 |a910|bTR-N
100 |aNguyễn, Mạnh Khang
245 |aNâng cao chất lượng dịch vụ lễ tân KS Marvellous hotel and spa / |cNguyễn Mạnh Khang - GVHD: Trần Nữ Ngọc Anh
260 |aViện đại học Mở Hà Nội : |bViện đại học Mở Hà Nội, |c2018
300 |a70 tr. ; |cA4
653 |aMarvellous hotel and spa
852|a05|bKho Khoa Du lich|j(1): 05101921
890|a1|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 05101921 Kho Khoa Du lich 910 TR-N Khóa luận 1 Hạn trả:01-10-2018
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào