Opac-Dmd And Related Information 
Giáo trình
910 TR-N
Phát triển du lịch trekking tại khu du lịch Yên tử - Quảng Ninh /
DDC 910
Tác giả CN Vũ Văn Trí
Nhan đề Phát triển du lịch trekking tại khu du lịch Yên tử - Quảng Ninh / Vũ Văn Trí - GVHD: TS Vũ An Dân
Thông tin xuất bản Viện đại học Mở Hà Nội : Viện đại học Mở Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý 76 ; A4
Từ khóa tự do Yên Tử
Từ khóa tự do Trekking
Địa chỉ 05Kho Khoa Du lich(1): 05101920
000 00000nam#a2200000ui#4500
00171322
0021
004424C96B6-32B2-468B-8C93-5CC0005165E5
005201808301433
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20180830143249|zhieppn
082 |a910|bTR-N
100 |aVũ Văn Trí
245 |aPhát triển du lịch trekking tại khu du lịch Yên tử - Quảng Ninh / |cVũ Văn Trí - GVHD: TS Vũ An Dân
260 |aViện đại học Mở Hà Nội : |bViện đại học Mở Hà Nội, |c2018
300 |a76 ; |cA4|eCD
653 |aYên Tử
653 |aTrekking
852|a05|bKho Khoa Du lich|j(1): 05101920
890|a1|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 05101920 Kho Khoa Du lich 910 TR-N Khóa luận 1 Hạn trả:01-10-2018
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào