Opac-Dmd And Related Information 
Giáo trình
910 TR-N
Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ nhà hàng Cafe Promenade KS Daewoo Hà Nội /
DDC 910
Tác giả CN Phạm Khánh Linh
Nhan đề Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ nhà hàng Cafe Promenade KS Daewoo Hà Nội / Phạm Khánh Linh - GVHD: ThS Trần Thu Phương
Thông tin xuất bản Viện Đại Học Mở Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý 73 : cd ; A4
Từ khóa tự do daewoo hà nội
Địa chỉ 05Kho Khoa Du lich(1): 05101919
000 00000nam#a2200000ui#4500
00171321
0021
00445D6A29A-FE7C-4166-96A0-2AD13ACD0B9B
005201808301426
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20180830142557|zhieppn
082 |a910|bTR-N
100 |aPhạm Khánh Linh
245 |aGiải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ nhà hàng Cafe Promenade KS Daewoo Hà Nội / |cPhạm Khánh Linh - GVHD: ThS Trần Thu Phương
260 |bViện Đại Học Mở Hà Nội, |c2018
300 |a73 : |bcd ; |cA4
653 |adaewoo hà nội
852|a05|bKho Khoa Du lich|j(1): 05101919
890|a1|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 05101919 Kho Khoa Du lich 910 TR-N Khóa luận 1 Hạn trả:01-10-2018
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào