Opac-Dmd And Related Information 
Luận văn
658 TR-H
Chất lượng tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam – Chi nhánh Hai Bà Trưng /
DDC 658
Tác giả CN Trần, Thanh Hồng
Nhan đề Chất lượng tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam – Chi nhánh Hai Bà Trưng / Trần Thanh Hồng; NHDKH TS Bùi Thị Hồng Việt
Thông tin xuất bản H. : Viện Đại Học Mở Hà Nội, 2017
Mô tả vật lý 90 tr. ; A4
Tóm tắt Mục tiêu nghiên cứu của luận văn Đề tài nghiên cứu và hệ thống được cơ sở lý luận về chất lượng tín dụng ngân hàng Trên cơ sở nghiên cứu, phân tích thực trạng chất lượng tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam – Chi nhánh Hai Bà Trưng , đồng thời đưa ra một số kiến nghị để thực hiện thành công các giải pháp. Phương pháp nghiên cứu Luận văn nghiên cứu sử dụng phương pháp nghiên cứu lý thuyết và nghiên cứu thực tiễn gồm 3 bước: - Bước 1: Cơ sở lý luận về chất lượng tín dụng của ngân hàng thương mại - Bước 2: Sử dụng phương pháp bảng biẻu thống kê, so sánh, đối chiếu phân tích số liệu để thấy được thực trạng chất lượng tín dụng của Vietinbank – Chi nhánh Hai Bà Trưng - Bước 3: Tác giả đưa ra mục tiêu- phương huớng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng tại Vietinbank – Chi nhánh Hai Bà Trưng Kết quả nghiên cứu - Kết quả về lý luận: Đề tài làm rõ được lý luận về chất lượng tín dụng của ngân hàng thương mại . Các kết quả nghiên cứu của luận văn góp phần hiểu rõ về kinh doanh tiền tệ trong ngân hàng thương mại - Về sản phẩm của đề tài: Kết quả nghiên cứu có thể là tài liệu tham khảo cho Vietinbank – Chi nhánh Hai Bà Trưng nói riêng và các ngân hàng thương mại nói chung.
Từ khóa tự do ngân hàng thương mại
Từ khóa tự do chất lượng tín dụng
Từ khóa tự do Vietinbank - Chi nhánh Hai Bà Trưng
Địa chỉ 01Kho Luận văn(1): 01501776
Địa chỉ 08Kho Khoa Sau Đại học(1): 08100996
000 00000nam#a2200000ui#4500
00171319
0027
00441F580D7-AD38-4065-9F4F-D91395A60FC4
005201811121004
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|a20181112100331|bdtmkhue|y20180810145933|zminhkhue
082 |a658|bTR-H
100 |aTrần, Thanh Hồng
245 |aChất lượng tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam – Chi nhánh Hai Bà Trưng / |cTrần Thanh Hồng; NHDKH TS Bùi Thị Hồng Việt
260 |aH. : |bViện Đại Học Mở Hà Nội, |c2017
300 |a90 tr. ; |cA4
520 |aMục tiêu nghiên cứu của luận văn Đề tài nghiên cứu và hệ thống được cơ sở lý luận về chất lượng tín dụng ngân hàng Trên cơ sở nghiên cứu, phân tích thực trạng chất lượng tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam – Chi nhánh Hai Bà Trưng , đồng thời đưa ra một số kiến nghị để thực hiện thành công các giải pháp. Phương pháp nghiên cứu Luận văn nghiên cứu sử dụng phương pháp nghiên cứu lý thuyết và nghiên cứu thực tiễn gồm 3 bước: - Bước 1: Cơ sở lý luận về chất lượng tín dụng của ngân hàng thương mại - Bước 2: Sử dụng phương pháp bảng biẻu thống kê, so sánh, đối chiếu phân tích số liệu để thấy được thực trạng chất lượng tín dụng của Vietinbank – Chi nhánh Hai Bà Trưng - Bước 3: Tác giả đưa ra mục tiêu- phương huớng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng tại Vietinbank – Chi nhánh Hai Bà Trưng Kết quả nghiên cứu - Kết quả về lý luận: Đề tài làm rõ được lý luận về chất lượng tín dụng của ngân hàng thương mại . Các kết quả nghiên cứu của luận văn góp phần hiểu rõ về kinh doanh tiền tệ trong ngân hàng thương mại - Về sản phẩm của đề tài: Kết quả nghiên cứu có thể là tài liệu tham khảo cho Vietinbank – Chi nhánh Hai Bà Trưng nói riêng và các ngân hàng thương mại nói chung.
653 |angân hàng thương mại
653 |achất lượng tín dụng
653 |aVietinbank - Chi nhánh Hai Bà Trưng
852|a01|bKho Luận văn|j(1): 01501776
852|a08|bKho Khoa Sau Đại học|j(1): 08100996
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/luanvanluanankhoaluan/luanvan/2017/658/tranthanhhong/tranthanhhong_01thumbimage.jpg
890|a2|b2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01501776 Kho Luận văn 658 TR-H Luận văn 1
2 08100996 Kho Khoa Sau Đại học 658 TR-H Luận văn 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào