Opac-Dmd And Related Information 
Luận văn
658 NG-H
Hoàn thiện công tác đào tạo và bồi dưỡng công chức viên chức Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức /
DDC 658
Tác giả CN Nguyễn, Thu Hà
Nhan đề Hoàn thiện công tác đào tạo và bồi dưỡng công chức viên chức Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức / Nguyễn Thu Hà; NHDKH PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng
Thông tin xuất bản H. : Viện Đại Học Mở Hà Nội, 2017
Mô tả vật lý 83 tr. ; A4
Tóm tắt Hế thống hóa được lý thuyết về đào tạo, bồi dưỡng và các phương pháp nghiên cứu phù hợp nhằm phân tích tình hình đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực, cụ thể là cán bộ viên chức tại bệnh viện. Luận văn tập trung nghiên cứu công tác đào tạo và bồi dưỡng công chức và viện chức của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2016. Luận văn sử dụng các phương phap nghiên cứu truyền thống kết hợp với hiện đai nhứ quy nạp, phỏng vấn, tổng hợp, nhằm tìm hiểu những hạn chế, nguyên nhân tồn tại để đưa ra các giải pháp khắc phục nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và bồi dưỡng công chức viên chức tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Trong quá trình phân tích có thể thấy, công tác đào tạo CCVC tại bệnh viện đã đạt được nhiều thành tựu trong những năm qua. Tuy nhiên, để đáp ứng được nhu cầu của ngành y trong tương lai, thì công tác đào tạo bồi dưỡng tại đây vãn còn một số hạn chế như: kinh phí đào tạo còn hạn hẹp, nguồn giáo viên ngày càng khan hiếm, số lượng CCVC được đi đào tạo vẫn chưa theo kịp nhu cầu. Từ những nhận định trên, luận văn đã đưa ra một số khuyến nghị nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo CCVC tại đây như: tự chủ động nguồn kinh phí đào tạo theo kế hoạch hàng năm; xây dựng đội ngũ giáo viên ngay trong bênh viện; quy hoạch thêm cơ sở vật chất phục vụ cho đào tạo, bồi dưỡng CCVC của bệnh viện.
Từ khóa tự do Bệnh viện
Từ khóa tự do Công chức viên chức
Từ khóa tự do Đào tạo bồi dưỡng
Địa chỉ 01Kho Luận văn(2): 01501775, 08100995
000 00000nam#a2200000ui#4500
00171318
0027
0043F69A8D9-2F28-48E8-AD78-8F7F3C3EB8F2
005201810310910
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|a20181031090949|bminhkhue|y20180810145604|zminhkhue
082 |a658|bNG-H
100 |aNguyễn, Thu Hà
245 |aHoàn thiện công tác đào tạo và bồi dưỡng công chức viên chức Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức / |cNguyễn Thu Hà; NHDKH PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng
260 |aH. : |bViện Đại Học Mở Hà Nội, |c2017
300 |a83 tr. ; |cA4
520 |aHế thống hóa được lý thuyết về đào tạo, bồi dưỡng và các phương pháp nghiên cứu phù hợp nhằm phân tích tình hình đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực, cụ thể là cán bộ viên chức tại bệnh viện. Luận văn tập trung nghiên cứu công tác đào tạo và bồi dưỡng công chức và viện chức của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2016. Luận văn sử dụng các phương phap nghiên cứu truyền thống kết hợp với hiện đai nhứ quy nạp, phỏng vấn, tổng hợp, nhằm tìm hiểu những hạn chế, nguyên nhân tồn tại để đưa ra các giải pháp khắc phục nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và bồi dưỡng công chức viên chức tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Trong quá trình phân tích có thể thấy, công tác đào tạo CCVC tại bệnh viện đã đạt được nhiều thành tựu trong những năm qua. Tuy nhiên, để đáp ứng được nhu cầu của ngành y trong tương lai, thì công tác đào tạo bồi dưỡng tại đây vãn còn một số hạn chế như: kinh phí đào tạo còn hạn hẹp, nguồn giáo viên ngày càng khan hiếm, số lượng CCVC được đi đào tạo vẫn chưa theo kịp nhu cầu. Từ những nhận định trên, luận văn đã đưa ra một số khuyến nghị nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo CCVC tại đây như: tự chủ động nguồn kinh phí đào tạo theo kế hoạch hàng năm; xây dựng đội ngũ giáo viên ngay trong bênh viện; quy hoạch thêm cơ sở vật chất phục vụ cho đào tạo, bồi dưỡng CCVC của bệnh viện.
653 |aBệnh viện
653 |aCông chức viên chức
653 |aĐào tạo bồi dưỡng
852|a01|bKho Luận văn|j(2): 01501775, 08100995
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/luanvanluanankhoaluan/luanvan/2017/658/nguyenthuha/nguyenthuha_01thumbimage.jpg
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01501775 Kho Luận văn 658 NG-H Luận văn 1
2 08100995 Kho Luận văn 658 NG-H Luận văn 2
  1 of 1