Opac-Dmd And Related Information 
Luận văn
343.67 DU-P
Định giá tài sản trí tuệ theo pháp luật Việt Nam /
DDC 343.67
Tác giả CN Dương, Thị Phương
Nhan đề Định giá tài sản trí tuệ theo pháp luật Việt Nam / Dương Thị Phương; NHDKH TS Trần Văn Biên
Thông tin xuất bản H. : Viện Đại Học Mở Hà Nội, 2017
Mô tả vật lý 91 tr. ; A4
Từ khóa tự do Pháp luật Việt Nam
Từ khóa tự do Định giá tài sản
Từ khóa tự do Tài sản trí tuệ
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(1): 07103131
Địa chỉ 08Kho Khoa Sau Đại học(1): 08101008
000 00000nam#a2200000ui#4500
00171313
0027
0049BCD8468-E8A7-4491-ACD3-7ED65BB549BF
005201807271452
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|y20180727145151|zminhkhue
082 |a343.67|bDU-P
100 |aDương, Thị Phương
245 |aĐịnh giá tài sản trí tuệ theo pháp luật Việt Nam / |cDương Thị Phương; NHDKH TS Trần Văn Biên
260 |aH. : |bViện Đại Học Mở Hà Nội, |c2017
300 |a91 tr. ; |cA4
653 |aPháp luật Việt Nam
653 |aĐịnh giá tài sản
653 |aTài sản trí tuệ
852|a07|bKho Khoa Luật|j(1): 07103131
852|a08|bKho Khoa Sau Đại học|j(1): 08101008
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 07103131 Kho Khoa Luật 343.67 DU-P Luận văn 2
2 08101008 Kho Khoa Sau Đại học 343.67 DU-P Luận văn 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào