Opac-Dmd And Related Information 
Luận văn
420 NG-P
The semantics of metaphors of love in English and Vietnamese songs /
DDC 420
Tác giả CN Nguyễn, Thị Lệ Phương
Nhan đề The semantics of metaphors of love in English and Vietnamese songs / Nguyễn Thị Lệ Phương; NHDKH Tran Thi Thu Hien Ph.D
Thông tin xuất bản H. : Viện Đại Học Mở Hà Nội, 2017
Mô tả vật lý 69 tr. ; A4
Địa chỉ 01Kho Luận văn(1): 01501767
Địa chỉ 08Kho Khoa Sau Đại học(1): 08100991
000 00000nam#a2200000ui#4500
00171310
0027
0042F64070B-39E2-4C5F-87AB-A7615934CDF6
005201807271358
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|y20180727135825|zminhkhue
082 |a420|bNG-P
100 |aNguyễn, Thị Lệ Phương
245 |aThe semantics of metaphors of love in English and Vietnamese songs / |cNguyễn Thị Lệ Phương; NHDKH Tran Thi Thu Hien Ph.D
260 |aH. : |bViện Đại Học Mở Hà Nội, |c2017
300 |a69 tr. ; |cA4
852|a01|bKho Luận văn|j(1): 01501767
852|a08|bKho Khoa Sau Đại học|j(1): 08100991
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01501767 Kho Luận văn 420 NG-P Luận văn 1
2 08100991 Kho Khoa Sau Đại học 420 NG-P Luận văn 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào