Opac-Dmd And Related Information 
Luận văn
420 PH-N
SYNTACTIC AND SEMANTIC FEATURES OF BEGINNING VERB GROUP IN ENGLISH AND THEIR VIETNAMESE EQUIVALENTS /
DDC 420
Tác giả CN Phạm, Thị Nhung
Nhan đề SYNTACTIC AND SEMANTIC FEATURES OF BEGINNING VERB GROUP IN ENGLISH AND THEIR VIETNAMESE EQUIVALENTS / Phạm Thị Nhung; NHDKH Assoc. Pro. Dr. LE VAN THANH
Nhan đề khác ĐẶC ĐIỂM CÚ PHÁP VÀ NGỮ NGHĨA CỦA NHÓM ĐỘNG TỪ BEGINNING TRONG TIẾNG ANH VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TRONG TIẾNG VIỆT
Thông tin xuất bản H. : Viện Đại Học Mở Hà Nội, 2017
Mô tả vật lý 67 tr. ; A4
Địa chỉ 01Kho Luận văn(1): 01501766
Địa chỉ 08Kho Khoa Sau Đại học(1): 08100990
000 00000nam#a2200000ui#4500
00171309
0027
004265A039B-712C-4838-830E-40F919004F48
005201809121031
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|a20180912103040|bminhkhue|y20180727135553|zminhkhue
082 |a420|bPH-N
100 |aPhạm, Thị Nhung
245 |aSYNTACTIC AND SEMANTIC FEATURES OF BEGINNING VERB GROUP IN ENGLISH AND THEIR VIETNAMESE EQUIVALENTS / |cPhạm Thị Nhung; NHDKH Assoc. Pro. Dr. LE VAN THANH
246 |aĐẶC ĐIỂM CÚ PHÁP VÀ NGỮ NGHĨA CỦA NHÓM ĐỘNG TỪ BEGINNING TRONG TIẾNG ANH VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TRONG TIẾNG VIỆT
260 |aH. : |bViện Đại Học Mở Hà Nội, |c2017
300 |a67 tr. ; |cA4
852|a01|bKho Luận văn|j(1): 01501766
852|a08|bKho Khoa Sau Đại học|j(1): 08100990
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/luanvanluanankhoaluan/luanvan/2017/420/phamthinhung/phamthinhung_01thumbimage.jpg
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01501766 Kho Luận văn 420 PH-N Luận văn 1
2 08100990 Kho Khoa Sau Đại học 420 PH-N Luận văn 2
  1 of 1