Opac-Dmd And Related Information 
Khóa luận
420 BN-K
Some common mistakes in writing paragraphs made by the second-year English mojors at Hanoi Open University /
DDC 420
Tác giả CN Khuất, Bảo Ngọc
Nhan đề Some common mistakes in writing paragraphs made by the second-year English mojors at Hanoi Open University / Khuất Bảo Ngọc, Phạm Thị Minh Phương M.A
Thông tin xuất bản H. : Viện Đại Học Mở Hà Nội, 2013
Mô tả vật lý 55 tr. ; A4
Thuật ngữ chủ đề Graduation thesis
Địa chỉ 09Kho Khoa Tiếng Anh(1): 09103052
000 00000nam#a2200000ui#4500
00165924
0028
00480741C91-2611-4B71-BA7D-2F8077DC99EF
005201709111117
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|y20170911111710|zhuyentrang2016
082 |a420|bBN-K
100 |aKhuất, Bảo Ngọc
245 |aSome common mistakes in writing paragraphs made by the second-year English mojors at Hanoi Open University / |cKhuất Bảo Ngọc, Phạm Thị Minh Phương M.A
260 |aH. : |bViện Đại Học Mở Hà Nội, |c2013
300 |a55 tr. ; |cA4
650 |aGraduation thesis
852|a09|bKho Khoa Tiếng Anh|j(1): 09103052
890|a1|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 09103052 Kho Khoa Tiếng Anh 420 BN-K Khóa luận 1 Hạn trả:18-01-2018
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào