Opac-Dmd And Related Information 
Khóa luận
420 HD-N
Strategies to improve speaking skill for the fourth year majors of English at Hanoi Open University /
DDC 420
Tác giả CN Nguyễn, Hoàng Đức
Nhan đề Strategies to improve speaking skill for the fourth year majors of English at Hanoi Open University / Nguyễn Hoàng Đức, M.A Võ Thành Trung
Thông tin xuất bản H. : Viện Đại Học Mở Hà Nội, 2014
Mô tả vật lý 43 tr. ; A4
Thuật ngữ chủ đề Graduation thesis
Địa chỉ 09Kho Khoa Tiếng Anh(2): 09103062, 09103120
000 00000nam#a2200000ui#4500
00165916
0028
0045A511BF6-3CF7-4F10-B261-71705A7E5232
005201709111031
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|y20170911103157|zhuyentrang2016
082 |a420|bHD-N
100 |aNguyễn, Hoàng Đức
245 |aStrategies to improve speaking skill for the fourth year majors of English at Hanoi Open University / |cNguyễn Hoàng Đức, M.A Võ Thành Trung
260 |aH. : |bViện Đại Học Mở Hà Nội, |c2014
300 |a43 tr. ; |cA4
650 |aGraduation thesis
852|a09|bKho Khoa Tiếng Anh|j(2): 09103062, 09103120
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 09103120 Kho Khoa Tiếng Anh 420 HD-N Khóa luận 1
2 09103062 Kho Khoa Tiếng Anh 420 HD-N Khóa luận 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào