Opac-Dmd And Related Information 
Khóa luận
420 DL-L
A cross - cultural study on translating weather proverbs in english and vietnamese /
DDC 420
Tác giả CN Lê, Diễm Ly
Nhan đề A cross - cultural study on translating weather proverbs in english and vietnamese / Lê Diễm Ly, M.A Lê Thị Vy
Thông tin xuất bản H. : Viện Đại Học Mở Hà Nội, 2013
Mô tả vật lý 53 tr. ; A4
Thuật ngữ chủ đề Graduation thesis
Địa chỉ 09Kho Khoa Tiếng Anh(1): 09103006
000 00000nam#a2200000ui#4500
00165914
0028
004C16AA9E0-CDE5-49F8-867E-DD8BC98FEC36
005201708311520
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|y20170831152019|zhuyentrang2016
082 |a420|bDL-L
100 |aLê, Diễm Ly
245 |aA cross - cultural study on translating weather proverbs in english and vietnamese / |cLê Diễm Ly, M.A Lê Thị Vy
260 |aH. : |bViện Đại Học Mở Hà Nội, |c2013
300 |a53 tr. ; |cA4
650 |aGraduation thesis
852|a09|bKho Khoa Tiếng Anh|j(1): 09103006
890|a1|b2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 09103006 Kho Khoa Tiếng Anh 420 DL-L Khóa luận 1 Hạn trả:27-11-2017
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào