Opac-Dmd And Related Information 
Khóa luận
420 TT-C
Toward improving skills of using modal verbs: Shall, will and would for the freshmen at the faculty of English, Hanoi open university /
DDC 420
Tác giả CN Chu, Thị Trang
Nhan đề Toward improving skills of using modal verbs: Shall, will and would for the freshmen at the faculty of English, Hanoi open university / Chu Thị Trang, M.A Nguyễn Thị Thúy Hồng
Thông tin xuất bản H. : Viện Đại Học Mở Hà Nội, 2013
Mô tả vật lý 50 tr. : Hình vẽ ; A4
Thuật ngữ chủ đề Graduation thesis
Địa chỉ 09Kho Khoa Tiếng Anh(1): 09103025
000 00000nam#a2200000ui#4500
00165913
0028
004EF45CF6C-D0C4-4E49-9F59-B011B04E3D44
005201708311514
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|y20170831151429|zhuyentrang2016
082 |a420|bTT-C
100 |aChu, Thị Trang
245 |aToward improving skills of using modal verbs: Shall, will and would for the freshmen at the faculty of English, Hanoi open university / |cChu Thị Trang, M.A Nguyễn Thị Thúy Hồng
260 |aH. : |bViện Đại Học Mở Hà Nội, |c2013
300 |a50 tr. : |bHình vẽ ; |cA4
650 |aGraduation thesis
852|a09|bKho Khoa Tiếng Anh|j(1): 09103025
890|a1|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 09103025 Kho Khoa Tiếng Anh 420 TT-C Khóa luận 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào