Opac-Dmd And Related Information 
Khóa luận
420 TY-D
O'Henry and his humanism in "The last leaf". /
DDC 420
Tác giả CN Đoàn, Thị Yến
Nhan đề O'Henry and his humanism in "The last leaf". / Đoàn Thị Yến, M.A Vũ Tuấn Anh
Thông tin xuất bản H. : Viện Đại Học Mở Hà Nội, 2013
Mô tả vật lý 51 tr. ; A4
Thuật ngữ chủ đề Graduation thesis
Từ khóa tự do O'Henry
Địa chỉ 09Kho Khoa Tiếng Anh(1): 09103086
000 00000nam#a2200000ui#4500
00165907
0028
0049B3262F7-61E9-4FBC-AFDF-E01064C9BA31
005201708311430
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|y20170831143033|zhuyentrang2016
082 |a420|bTY-D
100 |aĐoàn, Thị Yến
245 |aO'Henry and his humanism in "The last leaf". / |cĐoàn Thị Yến, M.A Vũ Tuấn Anh
260 |aH. : |bViện Đại Học Mở Hà Nội, |c2013
300 |a51 tr. ; |cA4
650 |aGraduation thesis
653 |aO'Henry
852|a09|bKho Khoa Tiếng Anh|j(1): 09103086
890|a1|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 09103086 Kho Khoa Tiếng Anh 420 TY-D Khóa luận 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào