Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Tiếng Việt
390.089597 HO-C
Pang then của người Tày trắng xã Xuân Giang, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang /
DDC 390.089597
Tác giả CN Hoàng, Thị Cấp
Nhan đề Pang then của người Tày trắng xã Xuân Giang, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang / Hoàng Thị Cấp s.t., giới thiệu
Thông tin xuất bản H. : Hội Nhà văn, 2016
Mô tả vật lý 270tr. ; 21cm
Tùng thư Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
Tóm tắt Tìm hiểu về Pang then trong đời sống tâm linh và tín ngưỡng của người Tày trắng nói chung cũng như người Tày Trắng tại xã Xuân Giang huyện Quang Bình tỉnh Hà Giang nói riêng. Giới thiệu nội dung Pang then với 13 bài chính gồm: thức thanh thảo giải uế, trình Thổ công, trình thần, trình hành khiển, lên đường, qua sông... được phiên âm tiếng Tày và tiếng Việt
Từ khóa tự do Tín ngưỡng
Từ khóa tự do Dân tộc Tày
Từ khóa tự do Hà Giang
Từ khóa tự do Văn hoá dân gian
Từ khóa tự do Then
Địa chỉ 01Kho Sách TK Tiếng Việt(1): 01213371
000 00000nam#a2200000ui#4500
00165796
0022
00401350E89-3E90-4267-8D52-2B5AEA4F94B7
005201706161501
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|y20170616150045|zhonghanh
082 |a390.089597|bHO-C
100 |aHoàng, Thị Cấp
245 |aPang then của người Tày trắng xã Xuân Giang, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang / |cHoàng Thị Cấp s.t., giới thiệu
260 |aH. : |bHội Nhà văn, |c2016
300 |a270tr. ; |c21cm
490 |aHội Văn nghệ dân gian Việt Nam
520 |aTìm hiểu về Pang then trong đời sống tâm linh và tín ngưỡng của người Tày trắng nói chung cũng như người Tày Trắng tại xã Xuân Giang huyện Quang Bình tỉnh Hà Giang nói riêng. Giới thiệu nội dung Pang then với 13 bài chính gồm: thức thanh thảo giải uế, trình Thổ công, trình thần, trình hành khiển, lên đường, qua sông... được phiên âm tiếng Tày và tiếng Việt
653 |aTín ngưỡng
653 |aDân tộc Tày
653 |aHà Giang
653 |aVăn hoá dân gian
653 |aThen
852|a01|bKho Sách TK Tiếng Việt|j(1): 01213371
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01213371 Kho Sách TK Tiếng Việt 390.089597 HO-C Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào