Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Tiếng Việt
398.209597 LE-L
Sử thi Ba Na và số phận của nó trong xã hội đương đại /
DDC 398.209597
Tác giả CN Lê Thị Thuỳ Ly
Nhan đề Sử thi Ba Na và số phận của nó trong xã hội đương đại /Lê Thị Thuỳ Ly
Thông tin xuất bản H. : Mỹ thuật, 2016
Mô tả vật lý 312tr. : ảnh ; 21cm
Tùng thư Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
Tóm tắt Vài nét về tộc người và tình hình nghiên cứu sử thi Ba Na. Nội dung, hình thức của và vai trò xã hội của sử thi. Sử thi trong quá khứ đến hiện tại và phương thức bảo tồn, khai thác, phát huy giá trị di sản sử thi Ba Na
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Văn học dân gian
Từ khóa tự do Bảo tồn
Từ khóa tự do Sử thi
Từ khóa tự do Dân tộc Ba Na
Địa chỉ 01Kho Sách TK Tiếng Việt(1): 01213370
000 00000nam#a2200000ui#4500
00165795
0022
004B9FAEE76-D40E-40AF-9721-C7356985253B
005201706161458
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|y20170616145814|zhonghanh
082 |a398.209597|bLE-L
100 |aLê Thị Thuỳ Ly
245 |aSử thi Ba Na và số phận của nó trong xã hội đương đại /|cLê Thị Thuỳ Ly
260 |aH. : |bMỹ thuật, |c2016
300 |a312tr. : |bảnh ; |c21cm
490 |aHội Văn nghệ dân gian Việt Nam
520 |aVài nét về tộc người và tình hình nghiên cứu sử thi Ba Na. Nội dung, hình thức của và vai trò xã hội của sử thi. Sử thi trong quá khứ đến hiện tại và phương thức bảo tồn, khai thác, phát huy giá trị di sản sử thi Ba Na
653 |aViệt Nam
653 |aVăn học dân gian
653 |aBảo tồn
653 |aSử thi
653 |aDân tộc Ba Na
852|a01|bKho Sách TK Tiếng Việt|j(1): 01213370
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01213370 Kho Sách TK Tiếng Việt 398.209597 LE-L Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào