Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Tiếng Việt
398.209597 NG-D
Hình tượng dũng sĩ chống áp bức trong truyện cổ các dân tộc thiểu số Tây Nguyên /
DDC 398.209597
Tác giả CN Nguyễn, Hữu Đức
Nhan đề Hình tượng dũng sĩ chống áp bức trong truyện cổ các dân tộc thiểu số Tây Nguyên / Nguyễn Hữu Đức nghiên cứu, giới thiệu
Thông tin xuất bản H. : Hội Nhà văn, 2016
Mô tả vật lý 135tr. : bảng ; 21cm
Tùng thư Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
Tóm tắt Trình bày cơ sở xã hội, lịch sử, văn hoá góp phần hình thành kiểu truyện dũng sĩ trong truyện cổ các dân tộc thiểu số Tây Nguyên. Tìm hiểu hình tượng dũng sĩ chống áp bức và giá trị thẩm mỹ của hình tượng dũng sĩ chống áp bức trong truyện cổ các dân tộc thiểu số Tây Nguyên
Từ khóa tự do Văn học dân gian
Từ khóa tự do Nghiên cứu văn học
Từ khóa tự do Hình tượng
Từ khóa tự do Dân tộc thiểu số
Từ khóa tự do Dũng sĩ
Địa chỉ 01Kho Sách TK Tiếng Việt(1): 01213369
000 00000nam#a2200000ui#4500
00165794
0022
00425D00B04-F984-4F88-8C8D-1F6B3548B249
005201706161455
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|y20170616145446|zhonghanh
082 |a398.209597|bNG-D
100 |aNguyễn, Hữu Đức
245 |aHình tượng dũng sĩ chống áp bức trong truyện cổ các dân tộc thiểu số Tây Nguyên / |cNguyễn Hữu Đức nghiên cứu, giới thiệu
260 |aH. : |bHội Nhà văn, |c2016
300 |a135tr. : |bbảng ; |c21cm
490 |aHội Văn nghệ dân gian Việt Nam
520 |aTrình bày cơ sở xã hội, lịch sử, văn hoá góp phần hình thành kiểu truyện dũng sĩ trong truyện cổ các dân tộc thiểu số Tây Nguyên. Tìm hiểu hình tượng dũng sĩ chống áp bức và giá trị thẩm mỹ của hình tượng dũng sĩ chống áp bức trong truyện cổ các dân tộc thiểu số Tây Nguyên
653 |aVăn học dân gian
653 |aNghiên cứu văn học
653 |aHình tượng
653 |aDân tộc thiểu số
653 |aDũng sĩ
852|a01|bKho Sách TK Tiếng Việt|j(1): 01213369
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01213369 Kho Sách TK Tiếng Việt 398.209597 NG-D Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào