Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Tiếng Việt
390.089597 NG-T
Nghi lễ gia đình của người Mảng ở Việt Nam /
DDC 390.089597
Tác giả CN Nguyễn Văn Thắng
Nhan đề Nghi lễ gia đình của người Mảng ở Việt Nam / Nguyễn Văn Thắng
Thông tin xuất bản H. : Mỹ thuật, 2016
Mô tả vật lý 322tr. : ảnh ; 21cm
Tùng thư Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
Tóm tắt Trình bày một số khái niệm, quan điểm tiếp cận, lý thuyết áp dụng trong nghiên cứu nghi lễ người Mảng ở Việt Nam: Nghi lễ chu kỳ đời người, nghi lễ nghề nghiệp, cầu an, thờ cúng tổ tiên, thần linh và lễ tiết, biến đổi trong nghi lễ gia đình người Mảng
Từ khóa tự do Gia đình
Từ khóa tự do Nghi lễ
Từ khóa tự do Dân tộc Mảng
Từ khóa tự do Văn hoá cổ truyền
Từ khóa tự do Việt Nam
Địa chỉ 01Kho Sách TK Tiếng Việt(1): 01213368
000 00000nam#a2200000ui#4500
00165793
0022
0044CDAAF61-7544-4A38-BF15-89F4ED471B47
005201706161452
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|y20170616145138|zhonghanh
082 |a390.089597|bNG-T
100 |aNguyễn Văn Thắng
245 |aNghi lễ gia đình của người Mảng ở Việt Nam / |cNguyễn Văn Thắng
260 |aH. : |bMỹ thuật, |c2016
300 |a322tr. : |bảnh ; |c21cm
490 |aHội Văn nghệ dân gian Việt Nam
520 |aTrình bày một số khái niệm, quan điểm tiếp cận, lý thuyết áp dụng trong nghiên cứu nghi lễ người Mảng ở Việt Nam: Nghi lễ chu kỳ đời người, nghi lễ nghề nghiệp, cầu an, thờ cúng tổ tiên, thần linh và lễ tiết, biến đổi trong nghi lễ gia đình người Mảng
653 |aGia đình
653 |aNghi lễ
653 |aDân tộc Mảng
653 |aVăn hoá cổ truyền
653 |aViệt Nam
852|a01|bKho Sách TK Tiếng Việt|j(1): 01213368
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01213368 Kho Sách TK Tiếng Việt 390.089597 NG-T Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào