Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Tiếng Việt
390.0959752 TR-A
Biển đảo trong văn hoá văn nghệ dân gian Hội An /
DDC 390.0959752
Tác giả CN Trần, Văn An
Nhan đề Biển đảo trong văn hoá văn nghệ dân gian Hội An / Trần Văn An
Thông tin xuất bản H. : Hội Nhà văn, 2016
Mô tả vật lý 431tr : bảng ; 21cm
Tùng thư Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
Tóm tắt Tổng quan về biển đảo ở Hội An, Quảng Nam. Giới thiệu tri thức dân gian về biển đảo, những điểm nổi trội trong truyền thống chung sống và tương tác với biển đảo của cộng đồng dân cư Hội An được thể hiện trên nhiều hình thái, loại hình văn nghệ dân gian như tục ngữ, ca dao, truyện kể, vè, câu đố, diễn xướng, trò chơi dân gian...
Từ khóa tự do Biển
Từ khóa tự do Đảo
Từ khóa tự do Văn nghệ dân gian
Từ khóa tự do Hội An
Từ khóa tự do Văn hoá dân gian
Địa chỉ 01Kho Sách TK Tiếng Việt(1): 01213367
000 00000nam#a2200000ui#4500
00165792
0022
0040E453509-C2F4-46E5-AA44-82D57DF42BE7
005201706161443
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|y20170616144307|zhonghanh
082 |a390.0959752|bTR-A
100 |aTrần, Văn An
245 |aBiển đảo trong văn hoá văn nghệ dân gian Hội An / |cTrần Văn An
260 |aH. : |bHội Nhà văn, |c2016
300 |a431tr : |bbảng ; |c21cm
490 |aHội Văn nghệ dân gian Việt Nam
520 |aTổng quan về biển đảo ở Hội An, Quảng Nam. Giới thiệu tri thức dân gian về biển đảo, những điểm nổi trội trong truyền thống chung sống và tương tác với biển đảo của cộng đồng dân cư Hội An được thể hiện trên nhiều hình thái, loại hình văn nghệ dân gian như tục ngữ, ca dao, truyện kể, vè, câu đố, diễn xướng, trò chơi dân gian...
653 |aBiển
653 |aĐảo
653 |aVăn nghệ dân gian
653 |aHội An
653 |aVăn hoá dân gian
852|a01|bKho Sách TK Tiếng Việt|j(1): 01213367
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01213367 Kho Sách TK Tiếng Việt 390.0959752 TR-A Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào