Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Tiếng Việt
781.62009597 HU-H
Nhạc lễ tỉnh Bến Tre /
DDC 781.62009597
Tác giả CN Huỳnh, Văn Hùng
Nhan đề Nhạc lễ tỉnh Bến Tre / Huỳnh Văn Hùng
Thông tin xuất bản H. : Mỹ thuật, 2016
Mô tả vật lý 128tr. : ảnh ; 21cm
Tùng thư Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
Tóm tắt Khái lược về nhạc lễ, nhạc lễ trong tín ngưỡng dân gian và trong tín ngưỡng tôn giáo. Giới thiệu một số bài bản nhạc lễ tỉnh Bến Tre
Từ khóa tự do Nhạc dân gian
Từ khóa tự do Bến Tre
Từ khóa tự do Nhạc lễ
Địa chỉ 01Kho Sách TK Tiếng Việt(1): 01213366
000 00000nam#a2200000ui#4500
00165790
0022
00419E3167C-0295-48CF-890C-C796B5F67337
005201706161439
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|y20170616143845|zhonghanh
082 |a781.62009597|bHU-H
100 |aHuỳnh, Văn Hùng
245 |aNhạc lễ tỉnh Bến Tre / |cHuỳnh Văn Hùng
260 |aH. : |bMỹ thuật, |c2016
300 |a128tr. : |bảnh ; |c21cm
490 |aHội Văn nghệ dân gian Việt Nam
520 |aKhái lược về nhạc lễ, nhạc lễ trong tín ngưỡng dân gian và trong tín ngưỡng tôn giáo. Giới thiệu một số bài bản nhạc lễ tỉnh Bến Tre
653 |aNhạc dân gian
653 |aBến Tre
653 |aNhạc lễ
852|a01|bKho Sách TK Tiếng Việt|j(1): 01213366
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01213366 Kho Sách TK Tiếng Việt 781.62009597 HU-H Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào